Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Kaźmierczak Walenty z Kaziopola ojciec Marcina