Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Kaźmierczak Walenty (Walter) syn Marcina