Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Kaźmierczak Walerian z Kaziopola syn Franciszka