Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Kaźmierczak Wincenty (Vincent) syn Marcina