Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWagner R.

Wagner Rudolph w mundurze Armii USA