Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniGibasiewicz J.T.

Gibasiewicz Jadwiga i Tomasz