Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniGibasiewicz T. J.

Gibasiewicz Tomasz (Tomas) i Jadwiga (Hedwig)