Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaziopole

Uroczystości 100-lecia Kaziopola ok. 1946