Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.K.

Kaźmierczakowie Władyslawa i Kazimierz z Prusiec