Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczakowie

1 Komunia św. Waleriana i Antoniego Kaźmierczaków - Kaziopole