Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak H.A.

Ślub Antoniego Kaźmierczaka z Haliną Kubiak