Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczakowie

Kaźmierczakowie od lewej Janina, Walerian, Teresa i Mieczysław - Kaziopole