Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak J.M.

Józefa i Marcin Kaźmierczakowie z Kaziopola