Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M.

Marcin Kaźmierczak 1847-1942 z Kaziopola