Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJ.S. Kaźmierczak

Wesele braci Józefa i Sylwestra Kaźmierczaków z siostrami Teresą i Salomeą Wieczorek