Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak F.

Franciszek Kaźmierczak 1876-1959 s. Marcina