Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Walenty-Walter Kaźmierczak 1879-1947 s. Marcina