Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak K.

Kaźmierczak Kazimierz z żoną Władysławą i synem Stanisławem w czasie zamieszkiwania w Dziewczej Strudze