Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWieczorek F.

Franciszka Wieczorek z d. Kaźmierczak 1882-1931 c. Marcina