Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak J.

Jan Kaźmierczak 1884-1968 s. Marcina