Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak A.

Antoni-Anton Kaźmierczak 1886-1984 s. Marcina