Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.F.

Kaźmierczak Teresa i Franciszek Kaziopole 1958