Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M.

Michał-Michael Kaźmierczak 1887-1973 s. Marcina