Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.A.

Walerian i Antoni Kaźmierczakowie Kaziopole ok. 1941