Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.

Wit-Vincent Kaźmierczak 1890-1983 s. Marcina