Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak J.

Józef Kaźmierczak1892-1972 s. Marcina