Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.M.

Tekla i Mieczysław Kaźmierczakowie