Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak K.

Kazimierz Kaźmierczak 1894-1982 s. Marcina