Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczakowie

Wielka rodzina Marcina Kaźmierczaka Kaziopole 1907