Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewni



Szlachciak S.

Salomea Szlachciak z d. Kaźmierczak 1897-1932 c. Marcina