Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak W.M.

Ślub Waleriana Kaźmierczaka z Marią Brandt