Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak S.

Sylwester Kaźmierczak 1900-1938 s Marcina