Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKlingsporn H.

Ksiądz Hieronim Klingsporn z Chicago u Kaźmierczaków w Kaziopolu 1959