Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKoprowscy J.T.

Wesele Janiny Kaźmierczak i Tadeusza Koprowskiego Kaziopole 1947