Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniA.Z. Szlachciak

Wesele Zbigniewa Szlachciaka i Aleksandry Szwark