Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniGibasiewicz J.

Jadwiga-Hedvig Gibasiewicz z d. Kaźmierczak 1895-1984