Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer Anton

Antoni-Anton Kazmer z d. Kaźmierczak 1886-1984 s. Marcina