Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer M.

Margaret Kazmer z d. Lijewski 1894-1986