Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer W.

Walenty-Walter Kazmer z d. Kaźmierczak 1879-1947 s. Marcina