Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer H.

Helene Kazmer z d. Przybylska 1884-1973