Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer M.

Michał-Michael Kazmer z d. Kaźmierczak 1887-1973 s. Marcina