Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer S.

Sophie Kazmer z d. Cichanski 1888-1967