Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer R.

Rozalia Kazmer z d. Urbanski 1891-1987