Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJ.M. Kaźmierczak

Józefa i Marcin Kaźmierczakowie z Kaziopola