Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.F.

Kaźmierczak Franciszek i Teresa z d. Balcer