Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.

Teresa Kaźmierczak z d. Balcer 1902-1983