Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniM.W. Polewicz

Wesele Moniki Kaźmierczak i Włodzimierza Polewicza