Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak H.A.

Wesele Haliny i Antoniego Kaźmierczaków