Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJ.E. Kaźmierczak

Wesele Edmunda Kaźmierczaka i Jadwigi Torzewskiej