Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewni M.E. Piechowiak

Wesele Marii Kaźmierczak i Edmunda Piechowiaka